پمپ فشار قوی wkl 65/3 (1450 R.P.M)

Call For Price