پمپ‌های شناور چند طبقه با محرک الکتریکی، تشکیل شده از مجموعه‌ی یک پمپ گریز از مرکز عمودی ست که بطور مستقیم با موتور الکتوریکی شناور کوپله میشود. هدف از طراحی این پمپ ها پمپاژ آب از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق کم قطر است.

این دستگاه شامل الکتروموتور، آسنکرون، جریان متناوب و قفس سنجابی است و با آب پر میشود. روانکاری خنک سازی درون موتور با آب انجام میشود. از کاسه نمد و آببند مکانیکی نیز برای مقاومت دربرابر نفوذ شن و آببندی استفاده میشود.

این پمپ، یک یا چند طبقه، تک مکشه، محفظه با برش شعاعی و مخصوص نصب عمودی می باشد که البته در مواردی نیز با توجه به تعداد طبقات و اندازه موتور، میتوان آن را بصورت افقی یا مایل نصب کرد. پروانه‌ها به صورت جریان مختلط و قابل تراش می باشند. برای محافظت از پمپ در مقابل ذرات جامد و معلق، بین موتور و پمپ، محفظه مکش و صافی وجود دارد. معمولا این پمپ ها سوپاپ یکطرفه دارند. تامین پمپ‌های شناور مخصوص آب‌شور و ضد ماسه امکان پذیر است.

کاربردها

این پمپ کاربردهای متنوعی دارد که میتوان از جمله آنها به موارد زیر اشاره کرد: تامین آب آشامیدنی، تامین آب فرآیندهای صنعتی، آبیاری، تخلیه آب معادن، جبران فشار (بوستر) طرح‌های آبرسانی، پمپاژ از مخازن، برداشت آب خام از رودخانه و دریاچه سدها، برداشت آب از دریا، برداشت آب از چاه‌های عمیق، نیمه عمیق و آتش‌نشانی.

مشخصات

قطر خروجی : ۱۱/۲ تا ۴ اینچ

ظرفیت آبدهی : تا ۱۰۰ مترمکعب در ساعت

ارتفاع : تا ۵۰۰ متر

فشار تست : ۶۵ بار

توان الکتروموتور(کیلووات): ۱/۵ تا ۱۸۵

جدول اطلاعات تکمیلی محصول

شناور سه فاز URD:

Pump TypeRPMوزن محصول Kgاستاندارد ساخت
URD 152۲۹۰۰19ISO 9908
URD 152۲۹۰۰23ISO 9908
URD 152۲۹۰۰30ISO 9908
URD 152۲۹۰۰38ISO 9908
URD 152۲۹۰۰45ISO 9908
URD 152۲۹۰۰52ISO 9908
URD 152۲۹۰۰60ISO 9908

 

شناور سه فاز UQH:

Pump TypeStages NoRPMوزن محصول Kgاستاندارد ساخت
UQH 1932290040ISO 9908
UQH 2332290040ISO 9908
UQH 2334290052ISO 9908
UQH 1933290044ISO 9908
UQH 2333290046ISO 9908
UQH 1934290048ISO 9908
UQH 2335290058ISO 9908
UQH 1935290052ISO 9908
UQH 2336290064ISO 9908
UQH 1936290056ISO 9908
UQH 2337290040ISO 9908
UQH 1937290060ISO 9908
UQH 2338290046ISO 9908
UQH 1938290064ISO 9908
UQH 1939290068ISO 9908
UQH 2339290052ISO 9908
UQH 19310290072ISO 9908
UQH 23310290058ISO 9908
UQH 19311290076ISO 9908
UQH 23312290064ISO 9908
UQH 19312290080ISO 9908
UQH 19313290084ISO 9908
UQH 23313290070ISO 9908
UQH 19314290088ISO 9908
UQH 23314290076ISO 9908
UQH 19315290092ISO 9908
UQH 23315290082ISO 9908
UQH 19316290096ISO 9908
UQH 23316290088ISO 9908
UQH 193172900104ISO 9908
UQH 23317290094ISO 9908
UQH 233182900100ISO 9908
UQH 233202900106ISO 9908

 

شناور سه فاز UQN:

Pump TypeStages NoRPMوزن محصول Kgاستاندارد ساخت
UQN 34512900112ISO 9908
UQN 34522900118ISO 9908
UQN 34532900124ISO 9908
UQN 34542900130ISO 9908
UQN 34552900136ISO 9908
UQN 34562900127ISO 9908
UQN 34572900138ISO 9908
UQN 34582900149ISO 9908
UQN 34592900160ISO 9908
UQN 345102900171ISO 9908
UQN 345112900182ISO 9908
UQN 345122900193ISO 9908
UQN 345132900204ISO 9908
UQN 345142900226ISO 9908