پمپ‌های شناور چند طبقه با محرک الکتریکی، تشکیل شده از مجموعه‌ی یک پمپ گریز از مرکز عمودی ست که بطور مستقیم با موتور الکتوریکی شناور کوپله میشود. هدف از طراحی این پمپ ها پمپاژ آب از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق کم قطر است.

این دستگاه شامل الکتروموتور، آسنکرون، جریان متناوب و قفس سنجابی است و با آب پر میشود. روانکاری خنک سازی درون موتور با آب انجام میشود. از کاسه نمد و آببند مکانیکی نیز برای مقاومت دربرابر نفوذ شن و آببندی استفاده میشود.

این پمپ، یک یا چند طبقه، تک مکشه، محفظه با برش شعاعی و مخصوص نصب عمودی می باشد که البته در مواردی نیز با توجه به تعداد طبقات و اندازه موتور، میتوان آن را بصورت افقی یا مایل نصب کرد. پروانه‌ها به صورت جریان مختلط و قابل تراش می باشند. برای محافظت از پمپ در مقابل ذرات جامد و معلق، بین موتور و پمپ، محفظه مکش و صافی وجود دارد. معمولا این پمپ ها سوپاپ یکطرفه دارند. تامین پمپ‌های شناور مخصوص آب‌شور و ضد ماسه امکان پذیر است.

کاربردها

این پمپ کاربردهای متنوعی دارد که میتوان از جمله آنها به موارد زیر اشاره کرد: تامین آب آشامیدنی، تامین آب فرآیندهای صنعتی، آبیاری، تخلیه آب معادن، جبران فشار (بوستر) طرح‌های آبرسانی، پمپاژ از مخازن، برداشت آب خام از رودخانه و دریاچه سدها، برداشت آب از دریا، برداشت آب از چاه‌های عمیق، نیمه عمیق و آتش‌نشانی.

مشخصات

قطر خروجی: ۱۱/۲ تا ۸ اینچ

ظرفیت آبدهی: تا ۵۸۰ مترمکعب در ساعت

ارتفاع: تا ۴۳۲ متر

فشار تست: ۶۵ بار

توان الکتروموتور(کیلووات): ۱/۵ تا ۳۵۰

جدول اطلاعات تکمیلی محصول

شناور سه فاز BPN:

Pump TypeStage no.RPMوزن محصول Kgاستاندارد ساخت
BPN 3741290050ISO 9908
BPN 4251290070ISO 9908
BPN 3742290076ISO 9908
BPN 4252290090ISO 9908
BPN 3743290097ISO 9908
BPN 42532900110ISO 9908
BPN 37442900113ISO 9908
BPN 42542900130ISO 9908
BPN 37452900129ISO 9908
BPN 42552900150ISO 9908
BPN 37462900145ISO 9908
BPN 42562900170ISO 9908
BPN 37472900161ISO 9908
BPN 37482900177ISO 9908
BPN 42572900190ISO 9908
BPN 42582900210ISO 9908
BPN 37492900209ISO 9908
BPN 374102900225ISO 9908
BPN 374112900241ISO 9908
BPN 374122900257ISO 9908
BPN 374132900273ISO 9908
BPN 374142900289ISO 9908
BPN 374152900305ISO 9908

 

شناور سه فاز BPD:

Pump TypeStages NoRPMوزن محصول Kgاستاندارد ساخت
BPD 2712290052ISO 9908
BPD 2932290040ISO 9908
BPD 2713290064ISO 9908
BPD 2933290046ISO 9908
BPD 2934290052ISO 9908
BPD 2714290059ISO 9908
BPD 2935290058ISO 9908
BPD 2715290059ISO 9908
BPD 2936290064ISO 9908
BPD 2937290070ISO 9908
BPD 2716290064ISO 9908
BPD 2938290076ISO 9908
BPD 2939290082ISO 9908
BPD 2717290064ISO 9908
BPD 29310290088ISO 9908
BPD 29311290094ISO 9908
BPD 27182900105ISO 9908
BPD 293122900100ISO 9908
BPD 2719290083ISO 9908
BPD 293132900106ISO 9908
BPD 293142900112ISO 9908
BPD 27110290093ISO 9908
BPD 293152900118ISO 9908
BPD 27111290093ISO 9908
BPD 293162900130ISO 9908
BPD 271122900173ISO 9908
BPD 293172900136ISO 9908

 

شناور سه فاز BPH:

Pump TypeStages NoRPMوزن محصول Kgاستاندارد ساخت
BPH 3842290049ISO 9908
BPH 3843290060ISO 9908
BPH 3844290071ISO 9908
BPH 3845290082ISO 9908
BPH 3846290093ISO 9908
BPH 3847290093ISO 9908
BPH 38482900115ISO 9908
BPH 38492900126ISO 9908
BPH 384102900148ISO 9908
BPH 384112900159ISO 9908
BPH 384122900170ISO 9908
BPH 384132900181ISO 9908
BPH 384142900192ISO 9908

 

شناور سه فاز BRTS:

Pump TypeStages NoRPMوزن محصول Kgاستاندارد ساخت
BRTS 43512900100ISO 9908
BRTS 43522900128ISO 9908
BRTS 43532900156ISO 9908
BRTS 43542900184ISO 9908
BRTS 43552900212ISO 9908
BRTS 43562900240ISO 9908
BRTS 43572900268ISO 9908

 

شناور سه فاز BQTS:

Pump TypeStages NoRPMوزن محصول Kgاستاندارد ساخت
BQTS 4661۲۹۰۰۱۲۹ISO 9908
BQTS 4662۲۹۰۰۱۶۱ISO 9908
BQTS 4663۲۹۰۰۱۹۳ISO 9908
BQTS 4664۲۹۰۰۲۲۵ISO 9908
BQTS 4665۲۹۰۰۲۵۷ISO 9908

 

شناور سه فاز BRVS:

Pump TypeStages NoRPMوزن محصول Kgاستاندارد ساخت
BRVS 4861۲۹۰۰۱۱۳ISO 9908
BRVS 4862۲۹۰۰۱۵۱ISO 9908
BRVS 4863۲۹۰۰۱۵۱ISO 9908
BRVS 4864۲۹۰۰۱۸۹ISO 9908
BRVS 4865۲۹۰۰۲۲۷ISO 9908