در ساختمان های جدید فضای اختصاص داده شده به سیستم پمپاژ کوچک تر شده و در نتیجه نیاز به پمپ‌هایی که فضای کمی اشغال میکنند بیشتر از قبل احساس میشود. پمپهای PCR به صورت طبقاتی عمودی ساخته میشوند، میتوان آنها را در امتداد خط لوله نصب کرد که با اینکار فضای کمتری را اشغال کنند.

کاربردها

این پمپ در ساختمانهای مسکونی بلند مرتبه، هتلها، مجتمعهای تجاری و تفریحی ، مراکز صنعتی، سیستمهای اطفاء حریق، بویلر فیدها و مبدلهای حرارتی و آب شیرین کن ها کاربرد دارد

مشخصات

مشخصات فنی:

قابلیت نصب عمودی و اشغال فضای کم در مقایسه با پمپ های افقی

جنس قطعات اصلی از فولاد استنلس استیل

آببندی از نوع سیل مکانیکی کارتریجی

الکتروموتور از نوع خشک، IP 55 ، کلاس عایقی F

اتصالات فلنجی

الکتروموتور های سری IE2 (راندمان بالا)

قطر خروجی: ۲۵ تا ۱۲۵ میلیمتر

ظرفیت آبدهی: تا ۱۸۰متر مکعب در ساعت

ارتفاع: تا ۲۷۵ متر

درجه حرارت سیال : از ۱۵- تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد

مشخصات الکتریکی:

۱ph, 220-240 V , 50Hz

۳ph, 380-415 V, 50Hz

جدول اطلاعات تکمیلی محصول

Pump TypeStages NoRPMPowerاستاندارد ساخت
PCR 1229000.37ISO 9908
PCR 1329000.37ISO 9908
PCR 1429000.37ISO 9908
PCR 1529000.37ISO 9908
PCR 1629000.37ISO 9908
PCR 1729000.37ISO 9908
PCR 1829000.55ISO 9908
PCR 1929000.55ISO 9908
PCR 11029000.55ISO 9908
PCR 11129000.55ISO 9908
PCR 11229000.75ISO 9908
PCR 11329000.75ISO 9908
PCR 11529000.75ISO 9908
PCR 11729001.1ISO 9908
PCR 11929001.1ISO 9908
PCR 12129001.1ISO 9908
PCR 12329001.1ISO 9908
PCR 12529001.5ISO 9908
PCR 12729001.5ISO 9908
PCR 13029001.5ISO 9908
PCR 13329002.2ISO 9908
PCR 13629002.2ISO 9908
PCR 3229000.37ISO 9908
PCR 3329000.37ISO 9908
PCR 3429000.37ISO 9908
PCR 3529000.37ISO 9908
PCR 3629000.55ISO 9908
PCR 3729000.55ISO 9908
PCR 3829000.75ISO 9908
PCR 3929000.75ISO 9908
PCR 31029000.75ISO 9908
PCR 31129001.1ISO 9908
PCR 31229001.1ISO 9908
PCR 31329001.1ISO 9908
PCR 31529001.1ISO 9908
PCR 31729001.5ISO 9908
PCR 31929001.5ISO 9908
PCR 32129002.2ISO 9908
PCR 32329002.2ISO 9908
PCR 32529002.2ISO 9908
PCR 32729002.2ISO 9908
PCR 32929002.2ISO 9908
PCR 331290031ISO 9908
PCR 333290031ISO 9908
PCR 336290031ISO 9908
PCR 5229000.37ISO 9908
PCR 5329000.55ISO 9908
PCR 5429000.55ISO 9908
PCR 5529000.75ISO 9908
PCR 5629001.1ISO 9908
PCR 5729001.1ISO 9908
PCR 5829001.1ISO 9908
PCR 5929001.5ISO 9908
PCR 51029001.5ISO 9908
PCR 51129002.2ISO 9908
PCR 51229002.2ISO 9908
PCR 51329002.2ISO 9908
PCR 51429002.2ISO 9908
PCR 51529002.2ISO 9908
PCR 51829003ISO 9908
PCR 52029003ISO 9908
PCR 52229004ISO 9908
PCR 52429004ISO 9908
PCR 52629004ISO 9908
PCR 52929004ISO 9908
PCR 53229005.5ISO 9908
PCR 53629005.5ISO 9908
PCR 10129000.37ISO 9908
PCR 10229000.55ISO 9908
PCR 10329001.1ISO 9908
PCR 10429001.5ISO 9908
PCR 10529002.2ISO 9908
PCR 10629002.2ISO 9908
PCR 10729003ISO 9908
PCR 10829003ISO 9908
PCR 10929003ISO 9908
PCR 101029004ISO 9908
PCR 101229004ISO 9908
PCR 101429005.5ISO 9908
PCR 101629005.5ISO 9908
PCR 101829007.5ISO 9908
PCR 102029007.5ISO 9908
PCR 102229007.5ISO 9908
PCR 15129001.1ISO 9908
PCR 15229002.2ISO 9908
PCR 15329003ISO 9908
PCR 15429004ISO 9908
PCR 15529004ISO 9908
PCR 15629005.5ISO 9908
PCR 15729005.5ISO 9908
PCR 15829007.5ISO 9908
PCR 15929007.5ISO 9908
PCR 1510290011ISO 9908
PCR 1512290011ISO 9908
PCR 1514290011ISO 9908
PCR 1517290015ISO 9908
PCR 20129001.1ISO 9908
PCR 20229002.2ISO 9908
PCR 20329004ISO 9908
PCR 20429005.5ISO 9908
PCR 20529005.5ISO 9908
PCR 20629007.5ISO 9908
PCR 20729007.5ISO 9908
PCR 208290011ISO 9908
PCR 2010290011ISO 9908
PCR 2012290015ISO 9908
PCR 2014290015ISO 9908
PCR 2017290018.5ISO 9908
PCR 32129001.5ISO 9908
PCR 321-129002.2ISO 9908
PCR 322-229003ISO 9908
PCR 32229004ISO 9908
PCR 323-229005.5ISO 9908
PCR 32329005.5ISO 9908
PCR 324-229007.5ISO 9908
PCR 32429007.5ISO 9908
PCR 325-2290011ISO 9908
PCR 325290011ISO 9908
PCR 326-2290011ISO 9908
PCR 326290011ISO 9908
PCR 327-2290015ISO 9908
PCR 327290015ISO 9908
PCR 328-2290015ISO 9908
PCR 328290015ISO 9908
PCR 329-2290018.5ISO 9908
PCR 329290018.5ISO 9908
PCR 3210-2290018.5ISO 9908
PCR 3210290018.5ISO 9908
PCR 3211-2290022ISO 9908
PCR 3211290022ISO 9908
PCR 3212-2290022ISO 9908
PCR 3212290022ISO 9908
PCR 3213-2290030ISO 9908
PCR 3213290030ISO 9908
PCR 3214-2290030ISO 9908
PCR 3214290030ISO 9908
PCR 451-129003ISO 9908
PCR 45129004ISO 9908
PCR 452-229005.5ISO 9908
PCR 45229007.5ISO 9908
PCR 453-2290011ISO 9908
PCR 453290011ISO 9908
PCR 454-2290015ISO 9908
PCR 454290015ISO 9908
PCR 455-2290018.5ISO 9908
PCR 455290018.5ISO 9908
PCR 456-2290022ISO 9908
PCR 456290022ISO 9908
PCR 457-2290030ISO 9908
PCR 457290030ISO 9908
PCR 458-2290030.ISO 9908
PCR 458290030ISO 9908
PCR 459-2290030ISO 9908
PCR 459290037ISO 9908
PCR 4510-2290037ISO 9908
PCR 4510290037ISO 9908
PCR 4511-2290045ISO 9908
PCR 4511290045ISO 9908
PCR 4512-2290045ISO 9908
PCR 4512290045ISO 9908
PCR 4513-2290045ISO 9908
PCR 641-129004ISO 9908
PCR 45129005.5ISO 9908
PCR 452-229007.5ISO 9908
PCR 452-1290011ISO 9908
PCR 452290011ISO 9908
PCR 453-2290015ISO 9908
PCR 453-1290015ISO 9908
PCR 453290018.5ISO 9908
PCR 454-2290018.5ISO 9908
PCR 454-1290022ISO 9908
PCR 454290022ISO 9908
PCR 455-2290030ISO 9908
PCR 455-1290030ISO 9908
PCR 455290030ISO 9908
PCR 456-2290030ISO 9908
PCR 456-1290037ISO 9908
PCR 456290037ISO 9908
PCR 457-2290037ISO 9908
PCR 457-1290037ISO 9908
PCR 457290045ISO 9908
PCR 458-2290045ISO 9908
PCR 458-1290045ISO 9908
PCR 901-129005.5ISO 9908
PCR 90129007.5ISO 9908
PCR 902-2290011ISO 9908
PCR 902290015ISO 9908
PCR 903-2290018.5ISO 9908
PCR 903290022ISO 9908
PCR 904-2290030ISO 9908
PCR 904290030ISO 9908
PCR 905-2290037ISO 9908
PCR 905290037ISO 9908
PCR 906-2290045ISO 9908
PCR 906290045ISO 9908
PCR 1201-1290011ISO 9908
PCR 1202-1290018.5ISO 9908
PCR 1202290022ISO 9908
PCR 1203290030ISO 9908
PCR 1204-1290037ISO 9908
PCR 1205-1290045ISO 9908
PCR 1206-1290055ISO 9908
PCR 1207290075ISO 9908
PCR 1501-1290011ISO 9908
PCR 1501290015ISO 9908
PCR 1502-1290022ISO 9908
PCR 1503-2290030ISO 9908
PCR 1503290037ISO 9908
PCR 1504-1290045ISO 9908
PCR 1505-2290055ISO 9908
PCR 1506290075ISO 9908