الکتروموتور شناور اسپادان ساخت کشور ایران و با نام تجاری الکتروپمپ اسپادان و استاندارد ISO 9001 : 2000 ارائه می شود. الکتروموتور شناور اسپادان اسنکرون بوده و دارای روتور قفسه سنجابی است.

فریم سایز این الکتروموتورها از ۶ تا ۱۴ اینچ بوده و الکتروموتور شناور تک فاز پمپیران در فریم سایز ۴ ساخته می‌شود. خنک کاری و روانکاری در الکتروموتور شناور پمپیران بوسیله آب انجام می شود.

کاربردها

در آبهای تمیز و خام به عنوان محرک پمپهای شناور و سایر ماشینهای شناور بکار می روند.

مشخصات

توان: ۱/۵ الی ۳۰۰ کیلووات

دور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

تعداد فاز: ۳ فاز

حداکثر دمای آب پمپاژ برای کار، بسته به نوع الکتروموتور از ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد است.

حداکثر میزان شن مجاز در آب ۲۵ گرم در متر مکعب است.

جدول اطلاعات تکمیلی محصول

Pump TypeRPMPowerوزن محصول Kgاستاندارد ساخت
MOTOR 6C۲۹۰۰1.541IEC 60034
MOTOR 6C۲۹۰۰2.244IEC 60034
MOTOR 6C۲۹۰۰346IEC 60034
MOTOR 6E۲۹۰۰3.752IEC 60034
MOTOR 6E۲۹۰۰5.559IEC 60034
MOTOR 7A۲۹۰۰9.283IEC 60034
MOTOR 6E ۲۹۰۰7.564IEC 60034
MOTOR 7A۲۹۰۰1193IEC 60034
MOTOR 7A۲۹۰۰1399IEC 60034
MOTOR 7A۲۹۰۰15105IEC 60034
MOTOR 7A۲۹۰۰18.5120IEC 60034
MOTOR 7A۲۹۰۰22126IEC 60034
MOTOR 9A۲۹۰۰24.5200IEC 60034
MOTOR 9B۲۹۰۰30209IEC 60034
MOTOR 9A۲۹۰۰30215IEC 60034
MOTOR 9B۲۹۰۰37220IEC 60034
MOTOR 8A۲۹۰۰24.5173IEC 60034
MOTOR 9A۲۹۰۰37237IEC 60034
MOTOR 9B۲۹۰۰45.5242IEC 60034
MOTOR 9A۲۹۰۰62.5296IEC 60034
MOTOR 9A۲۹۰۰45.5259IEC 60034
MOTOR 9B۲۹۰۰55261IEC 60034
MOTOR 9A۲۹۰۰55276IEC 60034
MOTOR 8A۲۹۰۰30198IEC 60034
MOTOR 9B۲۹۰۰62.5281IEC 60034
MOTOR 8A۲۹۰۰37215IEC 60034
MOTOR 9B۲۹۰۰73.5298IEC 60034
MOTOR 10A۲۹۰۰92361IEC 60034
MOTOR 9B۲۹۰۰80309IEC 60034
MOTOR 9A۲۹۰۰73.5320IEC 60034
MOTOR 9B۲۹۰۰92320IEC 60034
MOTOR 10A۲۹۰۰110397IEC 60034
MOTOR 9B۲۹۰۰100340IEC 60034
MOTOR 9B۲۹۰۰110353IEC 60034
MOTOR 12A۲۹۰۰130600IEC 60034
MOTOR 12A۲۹۰۰150625IEC 60034
MOTOR 12A۲۹۰۰185655IEC 60034
MOTOR 14B۲۹۰۰2201010IEC 60034
MOTOR 14B۲۹۰۰2601080IEC 60034
MOTOR 14B۲۹۰۰3001176IEC 60034
MOTOR 14B۲۹۰۰3501240IEC 60034
MOTOR 10A۲۹۰۰132573IEC 60034
MOTOR 10B۲۹۰۰132595IEC 60034