صنایع نفت

ما به واسطه تجربیات خود و پروژه های زیادی که در بسیاری از صنایع مانند استخراج ، نفت و گاز ، شیلات ، فلز ، برف سازی مصنوعی و غیره انجام داده ایم ، نیازهای این بازارها را به خوبی می دانیم.
با طیف گسترده ای از پمپ ها ، پمپ های الکتریکی و راه حل های یکپارچه ، اسپادان قادر است بسیاری از نیازهای ناشی از این مناطق را برآورده کند و با پیشنهادات قابل اعتماد خاص پاسخ دهد.

 

A title

Image Box text

 

A title

Image Box text

 

A title

Image Box text