پساب صنعتی

ما قادر به پاسوخگویی به نیاز های متنوع مشتری هستیم. از پمپ های شناور زیر زمینی جهت جمع آوری آب های سفره های زیر زمینی گرفته تا پمپ های افقی برای تامین مستقیم آب و فاضلاب های خانگی و صنعتی. پمپ های اسید و یا تامین فشارآب شهری و یا خطوط انتقال آب را برای شما مشتریان فراهم می کنیم.

 

فاضلاب شهری

 

تأمین آب