کشاورزی

الکتروموتور شناور وظیفه پمپاژ از محل منابع آب های زیرزمینی از سفره‌های زیر زمین را به عهده دارد و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم وارد سیستم آبرسانی می شود و یا در استخر مجاور محل کشاورزی آب را وارد سیستم پمپاژ می‌کند. لذا الکتروموتورهای شناور یکی از جدیدترین سیستم های آبیاری در حوزه آب و فاضلاب محسوب می گردد از این رو یکی از پر راندمان ترین پمپهای صنعت آب و فاضلاب و کشاورزی محسوب می گردد.

 

A title

Image Box text

 

A title

Image Box text

 

A title

Image Box text