پمپ فشار قوی wkl 32/8 (2900 R.P.M)

Call For Price